Aktualnośći

19.04.2015

Mniejszość Polska w Donbasie, Studium Europy Wschodniej

Temat Polaków w Donbasie stał się szczególnie w centrum zainteresowań polskiego społeczeństwa pod koniec grudnia 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku. Jak wiadomo w styczniu 178 osób deklarujących się jako Polacy z Donbasu zostali przywiezieni do Polski na Mazury. Transport został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o czym szeroko podają środki masowego przekazu.

19.04.2015

Cykl wykładów w Czerniowcach

Na podstawie porozumień między Narodowym Uniwersytetem w Czerniowcach im. Jurija Fedkowycza a Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego kierowani są uczeni do prowadzenia wykładów dla studentów uczących się na kierunkach slawistycznych, polonistyce, stosunkach międzynarodowych, historii itd. z Polski na Ukrainę. Pomysł te wspiera Ambasada Polska w Kijowie.

13.01.2015

Wykład: Polacy na Bukowinie Karpackiej. Obrzędy Bożego Narodzenia

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich mówiłam w Radomiu 10 grudnia 2014 roku o Polakach na Bukowinie Karpackiej oraz przybliżałam jak są obchodzone Święta Bożego Narodzenia na Bukowinie.