Aktualnośći

24.01.2019

Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina

Zgromadzone materiały są bezcennym dokumentem zmieniającej się rzeczywistości. Odsłaniają mechanizmy zmian, jakie dokonały się m.in. w okresie, który obejmuje pamięć rozmówców, przyczyny i następstwa tych zmian oraz ich wpływ na życie Polaków na badanym terenie (pojedynczych osób, rodzin, społeczności lokalnych, polskiej mniejszości). Znakomicie przedstawiony został również wpływ określonych wydarzeń historycznych, polityki i ideologii na losy „zwykłego człowieka”, a także na rolę języka polskiego w codziennej komunikacji, możliwości kontaktu z nim, uczenia się go.

22.03.2017

25 lat wolnej Polski i Ukrainy – perspektywa akademicka – grudzień 2016

Projekt ten organizowany był z okazji ćwierćwiecza nawiązania w 1991 roku stosunków dyplomatycznych między Polską i Ukrainą. Organizatorami projektu byli: Ambasada RP w Kijowie, Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN.

17.12.2016

Wykłady w Łucku

Na przełomie października-listopada profesor Helena Krasowska poprowadziła wykłady z zakresu socjolingwistyki dla studentów polonistyki we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki w Łucku. Wykłady prowadzone były osobno dla pierwszego roku, osobno dla drugiego i osobno dla trzeciego.

aktualności