Tęsknię za bukami, górami i Prutem,
Twoją łąką, hotarem i płajem,
Źródlaną wodą i malinowym zrębem -
Twoje powietrze dla mnie całym życiem.

Dr hab. Helena Krasowska, profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Slawistyki PAN(2015-2019), Członek Honorowy Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku. Autorka blisko 100 prac naukowych, w tym 4 monografii autorskich i 5 współautorskich.

Zainteresowania skupiają się wokół problematyki związanej z dialektologią, socjolingwistyką, etnologią, folklorystyką. Zajmuje się także problemami językowymi i kulturowymi pogranicz, kwestiami mniejszościi narodowych. Prowadzi eksploracje terenowe głównie wśród Polaków na Ukrainie. Fascynuje się wielokulturowością i wielojęzycznością Bukowiny.

Tłumaczy z polskiego na ukraiński poezje, pisze eseje i wiersze.

aktualności