Wykształcenie:

 • 1980-1988 – Szkoła podstawowa w Pance z językiem nauczania ukraińskim; Ukraina
 • 1988-1990 – Szkoła średnia w Pance z językiem wykładowym ukraińskim; Ukraina
 • 1990-1991 – Kurs przygotowawczy języka polskiego dla cudzoziemców w Nienadowej k/ Dubiecka - Polska
 • 1991-1996 – Studia na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 1999-2000 – Studia Podyplomowe dla nauczycieli z wyższym wykształceniem polonistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
 • 2000-2004 – Studia doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie

Kursy doszkalające:

 • 29.09- 8 12. 1996 – Słuchacz Międzynarodowej Podyplomowej Szkoły Humanistycznej w Warszawie; prowadzone prace naukowe pod kierunkiem prof. Janusza Riegera
 • 2.02-30.03. 2001 – Udział w zajęciach Sesji Warszawskiej Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim

Napisane i obronione prace:

 • 1996- magisterska pt.: Język polski na Bukowinie napisana pod kierunkiem prof. Leszka Bernarczuka w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Rzeszów
 • 2004 – doktorska pr.: Język polskich górali na Bukowinie napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Grenia w Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa

Zatrudnienia:

 • 1996-2000 – Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe „Hela” w Rzeszowie - tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego
 • 2004 – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie, adiunkt

Znajomość języków obcych:

 • ukraiński – bardzo dobra
 • rosyjski – bardzo dobra
 • rumuński – średnia

Stypendia z Biura Uznawalności i Wykształcenia Wymiany Międzynarodowej:

 • 1991-1996 – Uniwersytet w Rzeszowie, studia magisterskie
 • 2000-2004 – Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, studia doktoranckie
 • 1.10.-31.12.2005 – Uniwersytet w Czerniowcach, badania socjolingwistyczne, dialektologiczne i tożsamościowe
 • 1.06-1.09. 2007 – Uniwersytet w Czerniowcach, badania terenowe, dotyczące słownictwa górali bukowińskich
 • 1.08-30.10.2009 – Wydział Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia, badania słownictwa górali bukowińskich

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej program „Kwerenda”:

 • 1.06.2008-15.07.2008 - Archiwum Państwowe w Zaporożu, dylematy tożsamościowe u Polaków na Ukrainie południowo-wschodniej
 • 1.09.2008-15.10.2008 – Archiwum Państwowe w Doniecku, dylematy tożsamościowe u Polaków na Ukrainie południowo-wschodniej
 • 2010 Archiwum Państwowe w Czernioowcach, bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu

Stypendium Fundacji Lanckorońskich:

 • 1.02-28.02.2011 - Archiwum Państwowe w Zaporożu i Archiwum Państwowe w Doniecku

aktualności