Aktualnośći

17.12.2016

Klub Polski, Łuck – 3-11- 2016

Uczestnikami byli studenci polonistyki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polacy Łucka, pracownicy Konsulatu RP w Łucku. W części teoretycznej wykładu przedstawiono definicje takich pojęć jak: język, tożsamość, pogranicze oraz mniejszość narodowa. W dalszej części mówiono o Polakach na Ukrainie, o formach nauczania języka polskiego oraz jego obecności w masmediach.

11.12.2015

Wykłady w Łucku/UKRAINA

W dniach 18-29 listopada 2015 roku wygłosiła wykłady we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki w Łucku z zakresu najważniejszej terminologii socjolingwistycznej. Słuchaczami wykładów byli studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku Filologii Słowiańskiej.

19.04.2015

Kijów-Stanisławów – gościnne wykłady

Początek kwietnia 2015 roku spędziłam w Kijowie. Ze względu na to, że Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” zorganizował dla studentów drugiego roku historii wykład na temat: Kultura na pograniczu kultur, który miałam zaszczyt poprowadzić. Wykład odbył się 2 kwietnia w Centrum Polskich i Europejskich Studiów im. Jerzego Giedroycia.