22-03-2017

25 lat wolnej Polski i Ukrainy – perspektywa akademicka – grudzień 2016

Projekt ten organizowany był z okazji ćwierćwiecza nawiązania w 1991 roku stosunków dyplomatycznych między Polską i Ukrainą. Organizatorami projektu byli: Ambasada RP w Kijowie, Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN.

W Projekcie tym uczestniczyła, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN. W ramach tego projektu Helena Krasowska wygłosiła trzy wykłady: 15.12.2015 w Związku Polaków na Ukrainie Odział im. Adama Mickiewicza w Odessie, 16.12.2016 w Odeskim Narodowym Uniwersytecie im. I.I. Miecznikowa, 17.12.2016 w Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie.

Tematem głównym spotkań był temat: Polskie badania polszczyzny południowo-wschodniej na przestrzeni 25-lecia. Dokonania i perspektywy. W towarzystwach polskich omawiała także wyniki swoich badań, które prowadziła wśród mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie oraz na Bukowinie Karpackiej. A w Mikołajewie zaprezentowała również obrzędy Bożego Narodzenia w Dolnych Piotrowcach na Bukowinie. Zwróciła ona uwagę na to, że mowa każdego narodu jest ważnym składnikiem niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wykłady dopełniane były wykresami, tabelami, zdjęciami.

aktualności