19-04-2015

Cykl wykładów w Czerniowcach

Na podstawie porozumień między Narodowym Uniwersytetem w Czerniowcach im. Jurija Fedkowycza a Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego kierowani są uczeni do prowadzenia wykładów dla studentów uczących się na kierunkach slawistycznych, polonistyce, stosunkach międzynarodowych, historii itd. z Polski na Ukrainę. Pomysł te wspiera Ambasada Polska w Kijowie.

Dzięki sformalizowanej współpracy miałam zaszczyt spotkać się ze studentami Кафедри історії та культури української мови Uniwersytetu w Czerniowcach na już w dwóch etapach:

  • - Pierwszy cykl wykładów nosił temat: Główne pojęcia socjolingwistyczne, odbył się 15-20 grudnia 2014.
  • - Drugi cykl wykładów na temat: Język a tożsamość na pograniczu kultur, odbył się, 3-9 marca 2015.
  •  

    Serdecznie dziękuję Panu Rektorowi, Panu Dziekanowi Borysowi Bonczukowi, najserdeczniejsze podziękowania składam na ręce dr Jarosława Redkwy, który pod czas mojego pobytu troszczył się o całą оупщ logistykę.

    Zdjęcia w galerii

aktualności