19-04-2015

Kijów-Stanisławów – gościnne wykłady

Początek kwietnia 2015 roku spędziłam w Kijowie. Ze względu na to, że Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” zorganizował dla studentów drugiego roku historii wykład na temat: Kultura na pograniczu kultur, który miałam zaszczyt poprowadzić. Wykład odbył się 2 kwietnia w Centrum Polskich i Europejskich Studiów im. Jerzego Giedroycia.

Kolejny cykl wykładów prowadziłam na Przykarpackim Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w dniach 7-10 kwietnia 2015.

Na kierunku stosunki międzynarodowe mówiłam studentom o tożsamości, o jej składnikach, o biwalencji kulturowej, o zmiennych wyznacznikach tożsamości.

A studentom filologii polskiej przybliżyłam zagadnienia dwujęzyczności i wielojęzyczności, teorię kontaktów językowych, problematykę przełączania kodów językowych. Wyjaśniałam także różnicę terminologiczną języka ojczystego w języku polskim a рідної мови w języku polskim. Była mowa także o języku prymarnym, sekundarnym i obcym.

Wykłady odbywają się na podstawie porozumień miedzy Przykarpackim Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka a Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, poparte przez Ambasadę Polską w Kijowie.

Za gościnność uniwersytecką dziękuję Panu Rektorowi Ihorowi Cependzie, za nadane możliwości spotkania ze studentami dziękuję Oldze Mikołajewnie oraz Bogdanowi Romanowiczowi. Szczególne podziękowania składam Pani Janie Kotniewicz, która nieustannie troszczyła się o moje dobre samopoczucie w Stanisławowie.

aktualności