01-12-2020

Międzynarodowa współpraca naukowa w czasie w pandemii

Pomimo panującej od wiosny pandemii, zakazu wyjazdów i spotkań międzynarodowy zespół polsko-ukraiński nadal pracuje. Wynikiem tej wzorcowej współpracy jest wydana monografia autorstwa Heleny Krasowskiej, Lecha Aleksego Suchomłynowa i Piotra Syhedy Socjolingwistyczne kompendium, wyd. Polska Akademia Nauk, Kijów 2020, ss. 336. Książka wydana została dzięki finansowemu wsparciu Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Jest to monografia nowatorska, niezbędna na rynku ukraińskim. Monografia składa się z siedmiu rozdziałów: Socjolingwistyka jako nauka (s. 11-26), główne pojęcia socjolingwistyki (s. 27-129), problemy socjolingwistyki (s. 130-137), kierunki badań socjolingwistycznych (s. 142-167), metody socjolingwistyczne (s. 168-243), aspekt socjalny językowej komunikacji (s.244-262), język i społeczeństwo (s. 267-305) oraz wstępu, dodatków oraz bibliografii.

Monografia ta jest przewodnikiem po językach, jest kierunkiem i drogowskazem dla nie tylko dla obywateli Ukrainy. Napisana jest w języku ukraińskim, w społeczeństwie wielojęzycznym, w którym status i prestiż języka jest zmienny. Wszystkie zagadnienia zawarte w książce dziś bardziej niż kiedykolwiek są aktualne i dotyczą używanych języków. Obywatele Ukrainy są wielojęzyczni. Owa wielojęzyczność jest bogactwem, pozwala szerzej patrzeć na kulturę własną oraz sąsiednią.

Monografia ta nie wyczerpała wszystkich złożonych definicji zjawisk socjolingwistycznych. Dyskursy odnoszące się do omawianych zjawisk przeplatają się nawzajem.

Dziękuję moim współautorom profesorowi Lechowi Aleksemu Suchomłynowi i doktorowi Piotrowi Syhedi za wspólne dzieło, za wszystkie dyskusje, dialogi, rozmowy i spory, które mnie duchowo wzbogaciły. Dziękuję za tę intelektualną przygodę.

pobierz w formacie PDF

aktualności