19-04-2015

Mniejszość Polska w Donbasie, Studium Europy Wschodniej

Temat Polaków w Donbasie stał się szczególnie w centrum zainteresowań polskiego społeczeństwa pod koniec grudnia 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku. Jak wiadomo w styczniu 178 osób deklarujących się jako Polacy z Donbasu zostali przywiezieni do Polski na Mazury. Transport został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o czym szeroko podają środki masowego przekazu.

Studenci Studium Europy Wschodniej żywo interesowali się historią osadnictwa Polaków na wschodzie Ukrainy, ich życiem i działalnością, także tym, że do niedawna obserwowaliśmy na tym terenie wzrost liczby uczniów, młodzieży oraz osób starszych uczenia się języka polskiego.

Krótki zarys obecności Polaków w Donbasie można podzielić na etapy:
  1. dobrowolna migracja zarobkowa;
  2. zsyłki i deportacje;
  3. migracje lat sześćdziesiątych-osiemdziesiątych, wymuszone polityką prowadzoną przez władze sowieckie (służba wojskowa, przymusowa praca po studiach);
  4. polskie odrodzenie narodowe po 1991 roku.
Wykłady odbywały się od 19 po 31 marca 2015 roku. Za zorganizowanie wykładów oraz zaproszenie mnie do tego przedsięwzięcia dziękuję serdecznie Dyrektorowi Studium Europy Wschodniej Janowi Malickiemu, za logistyczne zorganizowanie dziękuję Aleksandrowi Skydanowi.

Zainteresowanych słowem pisanym na temat Polaków w Donbasie odsyłam do lektury książki mojego autorstwa: Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Warszawa 2012.

Informacje o wykładach.

aktualności