14-04-2011

Tożsamość wobec wielojęzyczności (5-6.04.2011)

Tożsamość wobec wielojęzyczności (5-6.04.2011)

 W Warszawie 5-6 kwietnia w Instytucie Slawistyki PAN odbyła się konferencja na temat: Tożsamość wobec wielojęzyczności. Wygłosiłam referat Tożsamość wielojęzycznych górali bukowińskich; dyskusji na ten temat nie było. W bloku wschodnim dyskusja toczyła się wokół :mowy prostej". Organizatorzy zapowiedzieli, że w przysżłym roku również zaproponują ciekawy temat naukowcom z różnych dziedzin. 

aktualności