26-03-2011

Obecnie prowadzę badania mniejszości polskiej zamieszkałej na Wschodniej Ukrainie

Obecnie prowadzę badania mniejszości polskiej zamieszkałej we Wschodniej Ukrainie w obwodach donieckim i zaporoskim.

 Celem jest zbadanie przede wszystkim czasu i kierunków przybycia na te tereny Polaków, opis socjolingwistyczny grupy polskiej oraz jej dylematy tożsamościowe, w tym stopień znajomości i używanie języka polskiego. Obecny projekt badawczy zakończy się w 2012 roku wydaniem monografii pt.: Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie. Studium socjolingwistyczne.

aktualności