• 2017
 • 2015
  2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
  1996
 • Książka: The Polish Minority in South-Eastern Ukraine, wydawca Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2017, ss. 389, ISBN 978-83-64031-65-6, http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/80
 • Książka: Polskie media w Berdiańsku. Teksty i analizy, Warszawa-Berdiańsk 2017, ss. 148; ISBN 978-83-945188-2-0, Wydawca Digital Media Sp. z o.o (współautor Lech Aleksy Suchomłynow), http://polonia.org.ua/assets/files/POLSKIE_MEDIA_W_BERDIANSKU.pdf
 • Red.: Bukowina. Inni wśród swoich, red. Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Instytut Slawistyki PAN, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, Warszawa-Zielona Góra-Piła 2017, ss. 337; http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/58
 • Red.: Приятель Українців. 150 років від дня народження Р.Ф. Кайдля, red. Берест Роман, Курочкін Олександр, Кожолянко Георгій, Красовська Геленa, Лозко Галина, Чернівецьке обласне об’єднання всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Чернівці 2017, ss. 244. ISBN 978-617-7096-94-7.
 • Wprowadzenie/Introduction [w:] Bukowina. Inni wśród swoich pod red. Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2017, s. 9-16.
 • „Europa w miniaturze” na Dolnym Śląsku, Rocznik Dzierżoniowski 2016, t. 26, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, Dzierżoniów 2017, s. 28-33.
 • Czy warto badać mowę najstarszego pokolenia, Язык, сознание, коммуникация, Выпуск 55, Москва 2017, wyd. М.: МАКС Пресс, s. 141-150, ISBN 978-5-317-05488-5.
 • Boże Narodzenie Górali bukowińskich w Dolnych Piotrowcach, [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich / Istoria și prezentul relațiilor polono-române, opr. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, wydawca Związek Polaków w Rumunii, s. 445-452 (współautor Lech Suchomłynow), ISBN 978-973-0-25189-0.
 • Tradycje Bożego Narodzenia u Polaków w Pance – dawniej i dziś, [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich / Istoria și prezentul relațiilor polono-române, opr. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, wydawca Związek Polaków w Rumunii, s. 453-466, ISBN 978-973-0-25189-0.
 • Obrzędowa leksyka weselna u polskich górali na Bukowinie Karpackiej/ Обрядова весільна лексика у польських горян на Карпатській Буковині [w:] Приятель Українців. 150 років від дня народження Р.Ф. Кайдля, Чернівці 2017: Технодрук, 148-159, ISBN 978-617-7096-94-7 (współautor Lech Aleksy Suchomłynow).
 • Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania tożsamości grupowej i regionalnej, „Niepodległość i Pamięć”, czasopismo humanistyczne rocznik XXIV, 2017, nr 3 (59), wyd. Muzeum Niepodległości, s. 313-330, ISNN 1427-1443.
 • Problematyka pożyczek ukraińskich w polskiej gwarze górali bukowińskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 52, Warszawa 2017, s. 164-185, DOI: 10.11649/sfps.2017.003.
 • From Individual to Collective Identity: The Case of Autobiographical Accounts from the Ukrainian-Russian and Ukrainian-Romanian Borderlands, „Acta Batico-Slavica”, 41, Warszawa 2017, s. 287-301, DOI: 10.11649/abs.2017.001.
 • Contribuția polonezilor din Bucovina la dezvoltarea relațiilo polono-române, [w:] Confuenţe româno-slave de-a lungul timpului, Lyuben Karavelov Regional Library, Ruse 2017, s. 244-252, ISBN 978-619-7404-00-5.
 • Rec. Dylematy tożsamościowe w obwodzie zaporoskim, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 49/2017, Warszawa 2017, s. 1-4, DOI: 10.11649/sn.1262.
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Instytucie Slawistyki PAN, „Kurier Galicyjski”, 11-27 kwietnia 2017, nr 6-7 (275-275), s. 23.
 • Polskie dziedzictwo kulturowe na Bukowinie Karpackiej. „Gwarime” i „mówimy” – nasze dziedzictwo, nasze bogactwo, Pismo Związku Polaków w Rumunii, „Polonus”, 3 (245), 2017, s. 24-26.
 • Ormianie polscy na Bukowinie Karpackiej, „Kurier Galicyjski”, 23 maja – 15 czerwca 2017, nr 9-10 (277-278), s. 32-33.
 • Bukowińskie Spotkania, wstęp do Katalogu 28 Bukowińskie Spotkania, red. Zbigniew Kowalski, Piła 2017, ISBN 978-83-945188-1-3, s. 6-9, współautor Magdalena Pokrzyńska (języki polski, ukraiński, rumuński, węgierski), wydawca Digital Media Sp. z o.o.
 • Bukowińskie Spotkania, „Gazeta Bukowińska” fakty pilskie.pl, 6/2017, czerwiec 2017, Miesięcznik Powiatu pilskiego, s. wyd. Faktypilskie.pl, ISSN 2080-8240, s. 13, wspólnie z Magdaleną Pokrzyńską.
 • Śladami przodków, „Kurier Galicyjski”, 19 grudnia 2017, nr 23-24 (291-292), s. 29.
 • Książka: Sytuacja Polaków na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2016, ss. 50.
 • Nicolae Ciachir badacz problematyki bukowińskiej, [w:] În Amintirea unui istoric Român Nicolae Ciachir, red. Nicoleta Ciachir, Sorin Marcel Colesniuc, wyd. Editura Etnologică, Bukareszt 2016, s. 301-306.
 • Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego, [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich, opr. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2016, s. 265-276, (wraz z M. Pokrzyńską).
 • Bułgarzy w obwodzie zaporoskim na Ukrainie: tożsamość kulturowo-narodowa, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” XXIII, Poznań 2016, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, pp. 109–118, ISBN 978-83-65663-26-9, ISSN 0239-4278. doi.org/10.14746/bp.2016.23.7.
 • Biblioteka polska w Paryżu – przegląd historiografii, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” XXIV (XLIX) 2015, s. 105-119 (współautor Adam Gałkowski).
 • Idea integracji narodów europejskich, [w:] Polacy w Mołdawii: Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów, red. L. Zabolotnaia, Ilona Czamańska, Kiszyniów-Poznań-Warszawa 2015, s. 356-363.
 • Wstęp, „Polacy w Mołdawii: pamięć i współczesność”, [w:] Polacy w Mołdawii: Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów, red. L. Zabolotnaia, Ilona Czamańska, Kiszyniów-Poznań-Warszawa 2015, s. 23-24.
 • Bukowina Karpacka. Problematyka statusu i prestiżu językowego [w:] Omagiu Profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani, red. Constantin Geambaşu, Bucureşti 2015, s. 513-520.
 • Ignacy Jan Paderewski, kompozytor, pianista, polityk, mąż stanu [w:] Rodacy na światowej pięciolinii. Polska Kultura Muzyczna na obczyźnie, pod red. Zbigniewa Judyckiego, Tadeusza Skoczka, Warszawa 2015, s. 141-148.
 • Stan badan nad polszczyzną południowokresową. Przeszłość i perspektywy badawcze, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, red. Iryna Bundza, Edward Kowalewski, Ałła Krawczuk, Ostap Slyvynskij, wyd. INKOS, Kijów, 2015, s. 55-68.
 • Bukowiński Festiwal Nauki, 19-27 czerwca 2015., Dzierżoniów i Jastrowie, „Kurier Galicyjski” nr 11 (231), s. 3 (wraz z Magdaleną Pokrzyńską)
 • Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, wstęp do katalogu [w] 26 Bukowińskie Spotkania. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, 2015, s. 8-11 (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Bukowiński Festiwal Nauki w Dzierżoniowie i Jastrowiu, Polonus 7 (226), Pismo Związku Polaków w Rumunii, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską), Suceava 2015, s. 2-4.
 • Bukowiński Festiwal Nauki, Gazeta Polska Bukowiny, nr 99-100 (682-683), lipiec-sierpień 2015, s. 4 (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Ćwierć wieku „Bukowińskich Spotkań” – idea integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja/Un sfert de veac al. „Ȋntâlnirilor Bucovinene” – ideea integrării popoarelor Europei Centrale şi realizarea ei [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych/Bogăţia multiseculară a legăturior istorice şi culturale polono-române, oprac. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wydawca Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 440-453 (wspólnie z Magdaleną Pokrzyńska).
 • Upokorzenie od powstania. Rzecz o narodzie ukraińskim, [w:] „Lamus” Pismo Kulturalno-Artystyczne 1/13 [29], Gorzów Wielkopolski 2014, s. 48-53.
 • 25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, [w:] „Kurier Galicyjski”, Niezależne pismo Polaków na Ukrainie, 3-17 lipca 2014 roku, nr. 12 (208), s. 29 (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • 25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”/Al. 25-lea Festival Folcloric Internaţional „Ȋntâlniri Bucovinene” [w:] Polonus 6 (215), Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 1-8, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińksie Spotkania Naukowe. Inni wśród Swoich”/ Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Ȋntâlniri Ştiinţifice
 • Bucovinene. Alţii printe ai Lor [w:] Polonus 6 (215), Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 8-12, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Wybrane formy zwracania się i tytułowania na Bukowinie północnej, [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe, Suceava 2013, s. 369-378.
 • Ukraińcy , [w:] Jak zwracają się do siebie europejczycy, red naukowy Małgorzata Marcjanik, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 71-87.
 • Буковинська спільнота Бердянська: особливості регіональної ідентичності [w:] Музейний вісник №13/2, Запоріжжя 2013, s. 190-195.
 • 24 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, „Polonus” 6(204), Pismo Związku Polaków w Rumunii, 2013, s. 1-8.
 • Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, ss. 435.
 • Polacy wśród innych mniejszości na terenie obwodu zaporoskiego, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje pod red. Lecha Suchomłynowa, t. IV, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła 2012, s. 46-57.
 • Różne oblicza tożsamości kulturowej na pograniczach [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012, Universitas, s. 278-287.
 • Czy powstaje „nowa polszczyzna kresowa”, [w:] „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, t. XV, s. (współautor Ewa Golachowska), Warszawa 2012, s. 47-53.
 • Czy istnieje język bukowiński?, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2012, s. 276-283.
 • Słowo wstępne, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2012, s. 9-10.
 • Tożsamość wielojęzycznych górali bukowińskich [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności pod red. E. Golachowskiej, A. Zielińskiej, Warszawa 2012, wyd. SOW, s. 247-254.
 • Zakres użycia języka polskiego i jego funkcje w Czerniowcach i w Zaporożu na Ukrainie, [w:] Język polski dawnych Kresów wschodnich, t.5. Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach, pod red. E. Dzięgiel, K. Czarneckiej, D. Kowalskiej, Warszawa 2012, wyd. Semper, s. 169-175.
 • Polacy z Ukrainy i mistyfikacja polskości. Mit in statu nascendi , Lamus, Pismo Kulturalno Artystyczne nr 2/10 [26], Gorzów Wielkopolski 2012, s. 28-33.
 • Bukowińskie wesele/Nunta bucovineană, „Polonus” 6-7 (193), 2012, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 5-8.
 • Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2011, (współautorzy: Andrzej Bonusiak, Edyta Czop, Lech Suchomłynow), ss. 371.
 • Język polski w Doniecku na Ukrainie: wybrane zagadnienia, Prace Filologiczne, tom LXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 133-145. Polacy na południowo-wschodniej Ukrainie: dwujęzyczność i wielojęzyczność, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVII, 2011, Kraków, s. 240-249.
 • Sytuacja socjolingwistyczna górali bukowińskich w Celinovacu (Bośnia i Hercegowina), [w:] „Zeszyty Łużyckie”, tom 45, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2011, s. 93-106.
 • Wybór języka w Kościele rzymskokatolickim na pograniczach [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka, t. 1, pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej, Warszawa 2011. S. 95-103.
 • Religijno-językowy aspekt badań nad polską mniejszością w Berdiańsku [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, Wrocław 2011, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 198-206 (współautor Lech Suchomłynow).
 • Język jako wyznacznik polskiej tożsamości kulturowej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, Wrocław 2011, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s.187-198.
 • Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki, [w:] „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/38/2011, s. 26-34.
 • „Bukowińskie Spotkania” jako estetyczna projekcja doświadczeń wielokulturowości [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2011, s. 401-410 (współautor L. Suchomłynow).
 • Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podstawie opinii ukraińskich uczestników) [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2011, s. 411-425 (współautor Magdalena Pokrzyńska).
 • Zasługi Andrzeja Korwackiego dla sadownictwa w Melitopolu (na Ukrainie południowo-wschodniej), „Wrocławskie Studia Wschodnie” 15 (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 91-97.
 • 20-lecie Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Górali Czadeckich „Wianeczek/Ansamblul Folcloric al Muntenilor Czadca „Wianeczek” la 20 de ani, „Polonus” 3 (178), 2011, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 11-15.
 • Особливості Буковинського пограниччя: історія культурного полілогу, [Osobływosti bukowyns’koho pohranyczczia: istorija kulturnoho polilogu], Donieck 2010, (współautorzy L. Antoszkina, S. Hadynko, L. A. Suchomłunow, P. Syheda), ss. 237.
 • Red.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa-Wrocław-Piła-Zielona Góra 2010, ss. 220 (współredaktorzy: Eugeniusz Kłosek, Zbigniew Kowalski, Magdalena Pokrzyńska).
 • Struktura narodowościowa regionów południowo-wschodniej Ukrainy, „Sprawy Narodowościowe” zeszyt 36, Poznań-Warszawa 2010, s. 189-202.
 • Sytuacja socjolingwistyczna Polaków bukowińskich, „Acta Baltico-Slavica”, XXXIV, red. Iryda Grek-Pabisowa, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 185-195.
 • Język Polaków na Bukowinie Karpackiej „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 45, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 175-186.
 • Tożsamość kulturowa Bukowińczyków, [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum/Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului, opracowanie redakcyjne Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2010, s. 356-364.
 • Transformacje świadomości regionalnej na przykładzie bukowińskiej wspólnoty w Berdiańsku, [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum/Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului, opracowanie redakcyjne Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2010, s. 399-408 (współautor Lech Aleksy Suchomłynow).
 • Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podstawie opinii polskich uczestników) [w:] Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, red. Eugeniusz Kłosek, Zbigniew Kowalski, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa-Wrocław-Piła-Zielona Góra 2010, s. 23-35.
 • Kobieta w kulturze bukowińskiej, Lamus, Pismo Kulturalno-Artystyczne nr 1/5 [21], 5 Płeć Kultury, Gorzów Wielkopolski 2010, s.30-35.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Doroczne Bukowińskie Święto/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional. Sărbătoare Bucovineană Anuală, “Polonus” 6 (171), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 10-22.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Przystanek w Bonyhád/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional. “Întălniri Bucovinene”. Oprire la Bonyhád, “Polonus” 7-8 (172), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 38-46.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Po słowackiej stronie…,”/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional. Pe partea slovacă, Polonus” 9-10 (173), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 17-26.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” u źródeł,/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional “Întălniri Bucovinene” la izvoare „Polonus” 11 (174), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 32-38.
 • Suczawskie sympozja naukowe, Polonus” 9-10 (173), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 8-10.
 • Język Polaków na Bukowinie, Mały Polonus, Kwartalnik Związku Polaków w Rumunii dla dzieci i młodzieży, nr 4 (24), Suczawa 2010, s. 4-7.
 • Rec.: Dziedzictwo kulinarne Górali bukowińskich/Moştenirea culinară a Muntenilor bucovineni, „Polonus” 6 (171), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 25-26.
 • Буковина. Благодійна організація святого Bікентія де Поля, wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków-Warszawa-Storożyniec 2009, ss. 112 (współautor Weronika Jakimowicz).
 • Rec.: 1. Lech Suchomłynow, Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (H. Krasowska i W. Jakimowicz), [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, T. II, pod red. L. Suchomłynowa, Wydawnictwo Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Uniwersytet Rzeszowski, Donieck 2009, s. 375-376.
 • Problem języka liturgii w kościele katolickim na Bukowinie Karpackiej (na przykładzie parafii storożynieckiej), [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. Ewy Dzięgiel i Anny Zielińskiej, T. 1, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, 123-134.
 • Особливості регіонального мультикультуралізму (реляції католицько-православні на Буковині), [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa/ Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european, red. Stanislava Iachimovschi i Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2009, 393-399 (współautor Lech Suchomłynow).
 • O pewnej specyfice słownictwa polskich górali na Bukowinie, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. Naukowa I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. Doliński, wyd. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 221-228.
 • Polacy Berdiańska: Wybrane zagadnienia językowe, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, T. II, pod red. L. Suchomłynowa, Wydawnictwo Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Uniwersytet Rzeszowski, Donieck 2009, s. 240-249.
 • Bahatokulturnist’ ta bahatomownist’ na karpatskij Bukowyni (na prykladi storożynecczyny) [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, T. II, pod red. L. Suchomłynowa, Wydawnictwo Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Uniwersytet Rzeszowski, Donieck 2009, s. 283-293.
 • Śladami rodu Jelskich na dawnym pograniczu Rzeczypospolitej [w:] Drobna szlachta dawniej i dziś, Redakcja naukowa Irena Kotowicz-Borowy, wydawnictwo Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów, s. 267-271.
 • Bukowiński rozdział naukowy Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Zeszyty Łużyckie, tom 43, Poszukiwanie i budowanie tożsamości, red. naczelny Elżbieta Wrocławska, wyd. Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2009, s. 219-226.
 • Polskość w wielonarodowych Czerniowcach, [w:] Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, s. 42-45.
 • Historia w pocztówkach zapisana, [w:] Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, s. 69-73.
 • Maliccy w środowisku rumuńskim na Ukrainie, [w:] Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, s. 74-79.
 • Album. Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Historie spisane przez Katarzynę Hejke, Krzysztofa Hejke, Helenę Krasowską, Jana Matkowskiego-Maklaszewicza, O.Bruno Marię Neumanna OH, Joannę Puchalską, Krystynę Stasiewicz, Hannę Urbankowską, Bohdana Urbankowskiego, Michała Wołłejkę, Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, ss. 192.
 • Podróż to zapowiedź powrotu, Lamus, Pismo Kulturalno Artystyczne nr 2/4 [20], Gorzów Wielkopolski 2009, s.36-40.
 • Milicja Tatarstanu, [w:] Policjanci, Policyjny Magazyn Historyczny, Warszawa 2009, wyd. Redakcja Informatorów Biograficznych, s. 81-85.
 • Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa 2008, ss. 255, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (współautor Z. Greń).
  O słowniku na: http://www.karpaccy.pl/ http://polonia.pap.pl/2009/02/20090214095023.html polonia.org.ua/news.php?extend.92
 • Tożsamość narodowa Polaków na Bukowinie północnej i środowisk polonijnych na Wschodniej Ukrainie, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, redakcja naukowa Stanisław Gajda, wyd. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2008, s. 345-353.
 • Problematyka socjolingwistyczna mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, pod red. L. Suchomłynowa, Donieck 2008, s. 93-104.
 • Kontakty katolicko-prawosławne na Bukowinie Karpackiej, [w:] Kontakty językowe i kulturowe w Europie/Sprach- und Kulturkontakte in Europa, red./Hrsg. Andrzej Kątny, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 94-100.
 • Problemy i perspektywy nauczania języka polskiego na Bukowinie północnej [w:] Європейський вимір української полоністики, Київські полоністичні студії, red. Rostysław Radyszewski, Kijów 2008, s. 516-520.
 • Polacy na Bukowinie Karpackiej. Historia i współczesność [w:] Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek, red. naukowa Kazimierz Dopierała, Adam Sudoł, Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Suwałki-Warszawa-Bydgoszcz 2008, s. 46-55.
 • Działalność polskich organizacji w ramach prawa Ukrainy, [w:] Rocznik Wschodni nr 13, wydawca Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Rzeszów-Kraków 2007/2008, s. 160-167.
 • Kulturowo-językowy obraz Bukowiny Karpackiej [w:] Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, tom XI, red. naukowa Z.J. Przychodzenia i I. Kotowicz-Borowy, Warszawa-Biała Waka k. Wilna-Daugavpils-Lwów-Czerniowce 2008, wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 277-293.
 • Język – jeden z wyróżników dziedzictwa kulturowego pogranicza, [w:] Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, J. Rutkowskiej, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 27-36.
 • Specyfika tożsamości narodowej mniejszości polskiej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, [w:] Kształtowanie pamięci narodowej: Polska i Ukraina, Charków 2008, s. 350 – 359.
 • Pamięć o Bukowinie, Bukowina w pamięci, Lamus, Pismo Kulturalno Artystyczne nr 2/2 [18], Gorzów Wielkopolski 2008, s.72-77.
 • Переднє слово [w:] Олексій Сухомлинов, Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему, Донецьк 2008, с. 4-8.
 • Red.: Вітольд Потенґа, Розвиток професійних компетенцій вчителів польських початкових шкіл в умовах демократизації, Монографія, Видавництво Підляська академія, Сєдльце 2008, сс. 334.
 • Współpraca redakcyjna: Ewa Rzetelska-Feleszko (Kamińska), Życie we wspomnieniach, Warszawa-Kraków 2008, ss. 389.
 • Srebrny jubileusz kapłaństwa, [w:] http://polonia.org.ua/news.php, Berdiańsk 2008.
 • Dzień miasta Berdianska: spotkania z rodakami, [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.73, Berdiańsk 2008.
 • Obchody 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku: dzień pierwszy – Honoris Causa, [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.74, Berdiańsk 2008.
 • Obchody 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku: kolejne dwa dni – wszystko o Polakach Berdiańska – mniejszościach regionu, [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.76, Berdiańsk 2008.
 • Соціолінгвістика. Навчальний посібник, Донецьк 2007, с. 355 (współautorzy: Л.І. Антошкіна, П.І. Сигеда, О.М. Сухомлинов).
 • Problematyka lingwistyczna w badaniach nad pograniczami, Acta-Baltico-Slavica nr 31, Warszawa 2007, s. 135-139.
 • Problem słownictwa w polskiej gwarze górali bukowińskich, Romanoslavica XLII, Bucureşti 2007, s. 141-148.
 • Losy wybranych leksemów w polskiej gwarze górali bukowińskich [w:] Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі, t. 2, Збірник наукових статей, Донецьк-Юго-Восток 2007, с. 222-225.
 • Kontakty językowe górali bukowińskich [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe/Slawisch-nichtslawische sprachkontakte, red. Andrzej Kątny, wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko 2007, s. 97-104.
 • Interferencja językowa jako jeden z aspektów przejawu pogranicza kultur (na przykładzie Bukowiny) [w:] Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство, Випуск 1, Ніжин 2007, с. 55-59 (współautor Lech Suchomłynow, Berdiańsk).
 • Tożsamość mniejszości polskiej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta pod red. Ireny Kotowicz- Borowy, Warszawa 2007, s. 63-70, Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Polacy z Dolnych Piotrowiec o sobie i swoich sąsiadach, [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, Materiały z sympozjum/Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei, Opracowanie redakcyjne i korekta Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska, Suceava 2006, s. 66-77, Wyd. Związek Polaków w Rumunii.
 • Przekład: informacje o zespołach folklorystycznych do katalogu: 18 Bukowińskie Spotkania, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Polska, Jastrowie, Piła 2007, ss. 151.
 • Ceremonia wręczenia dyplomów doktoris honoris causa [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.26, Berdiańsk 2007.
 • Język mówiony i język nauczania polskiej młodzieży szkolnej we wsiach Bukowiny północnej, Głos Nauczyciela, Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, nr 3-4 (55-56), Drohobycz 2007, s. 33-34.
 • Rec.: Eugeniusz Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005, ss. 449, [w:] Rocznik Wschodni nr 12, Rzeszów-Kraków 2006/2007, s. 298-303.
 • Bukowina. Żywa historia kościoła/Жива історія костелу, Kraków 2006, ss. 212. Rec.: 1. J. Kuczabińska, Rozważania, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 7 (133) 2006, s. 11-13. 2. Franciszek Rosiński, Wśród katolików na Bukowinie, Literatura Ludowa 6/2006, Wrocław 2006, s. 80-81.Poberz - Żywa historia kościoła/Жива історія костелу
 • Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006, ss. 331. Rec.: 1. Lech Aleksy Suchomłynow: Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, SOW, Warszawa 2006, 331s., Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43, Warszawa 2008, s. 269-272. 2. Artur Tworek: Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2006, 331s. [w] Orbis Linguarum, Vol. 34, Wrocław 2009, s. 518-522.
 • Kultura i język w tradycjach okresu Bożego Narodzenia w Pance na Północnej Bukowinie, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, pod red. J. Riegera, t 3, Warszawa 2006, s. 143-154.
 • Культурні пограниччя як інтегруючий європейський чинник (на прикладі Буковини), [w:] Актуальні проблеми слов’янської філології, Київ 2006, s. 511–517 (współautor Олексій Сухомлинов).
 • Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury i języka polskiego, Rocznik Wschodni Nr 11, pod red. A. Madery, Kraków-Rzeszów 2005/2006, s. 45-50 (współautor Lech Aleksy Suchomłynow).
 • Буковина як пограниччя культур (в контексті інтеграційних процесів в Європі) [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy/Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent, Wyd. Związek Polaków w Rumunii Suceava 2006, s. 69-77 (współautor O. Suchomłynow).
 • Naukowiec rodem z Bukowiny – Profesor Kazimierz Feleszko [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, s. 25-44 (współautor Zbigniew Kowalski).
 • Relacyjność językowego i kulturowego pogranicza [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, s. 191-198 (współautor Lech Suchomłynow, Berdiańsk).
 • Słowacja – historia, język, problemy mniejszości, Zeszyty Łużyckie: Łużyczanie w europejskich kontekstach, t. 39/40, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 70-77.
 • Tu się gwari i gada, [w:] Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka. Przewodnik. Monografia. Wydawnictwo Dekograf, Żagań 2006, s. 57-61.
 • Słownik minimum polsko-rumuński, [w:] Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka. Przewodnik. Monografia. Wydawnictwo Dekograf, Żagań 2006, s. 381-388.
 • Słownik minimum polsko-gwarowy, [w:] Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka. Przewodnik. Monografia. Wydawnictwo Dekograf, Żagań 2006, s. 389-292.
 • Red.: Bukowina. Tradycje i współczesność, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, ss. 303. (współredaktorzy: Z. Kowalski, J. Makar, W. Strutyński).
 • Przekład na język ukraiński wiersza: A. Decowski, Miasteczko, Krajobrazy 2003/2006, Rzeszów 2006, s. 31.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: M. Łypa, W dolinie Wisloka, Krajobrazy 2003/2006, Rzeszów 2006, s. 44.
 • Stan badań językowych grupy górali bukowińskich, [w:] W kręgu relacji polsko-rumuńskich, opr. redakcyjne Elżbieta Wieruszewska, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suczawa 2005, s. 25-32.
 • Mieczysław Małecki i jego następcy w badaniach gwar polskich na Bukowinie Mieczysław Małecki – Człowiek, uczony, organizator, pod red. Jerzego Ruska, Kraków 2005 (współautor C. Geambaşu).
 • Charakterystyka wybranych leksemów z zakresu „Człowiek i świat duchowny”, Romanoslavica XL, Bucureşti 2005, s. 219-228.
 • Huculi – romantyczna legenda Karpat, Polonus Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava 2005.
 • Jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Anny 1905-2005, Storożyniec, folder.
 • Ювілей 100-річчя консекрації костела святої Анни 1905-2005, Сторожинець, folder.
 • Przekład na język ukraiński tomika wierszy: M. Łypa, Na ścieżkach pamięci [w:] Poeci Podkarpacia. Mieczysław Arkadiusz Łyp. Na ścieżkach pamięci, z. 4, Rzeszów.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Pamiętam, [w:] Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej, Wołanie z Wołynia, Nr 1 (62), Styczeń-Luty 2005.
 • Przekład na język ukraiński wierszy: T. Paryna, Mojka Matka. Pamiętam. Tylko śmierć nas dzieli, [w] Dziennik Kijowski, nr 8 9255), kwiecień 2005.
 • Sytuacja języka polskiego w kilku miejscowościach na Bukowinie północnej zamieszkałych przez Górali bukowińskich, [w:] Relacje polsko-rumuńskie/Relaţii polono-române, materiały z sympozjum, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suczawa, s. 95-104.
 • Nauka języka polskiego we wsiach góralskich na Bukowinie, Rocznik Wschodni Nr 10, pod red. A. Madery, Kraków-Rzeszów, s. 214-219.
 • Świadomość narodowa a norma językowa górali bukowińskich na północnej Bukowinie, [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycje i współczesność pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Małgorzaty Michalskiej, Wrocław 2004, s. 269-275.
 • Казімєж Фелешко – славіст і буковинознавець, Науковий вісник Чернівецького університету, Випуск 214-215, Слов’янська філологія, Чернівці 2004, s. 224-228.
 • Język polskich górali na Bukowinie/Limba Muntenilor Polonezi din Bucovina, Polonus 11 (116), Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava, s. 7-10 (streszczenie pracy doktorskiej).
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Moja Matka [w:] Artyści Podkarpacia, Rzeszów, s. 4.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Pamiętam [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, s. 17.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Moja Matka [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, s. 34.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Nic o Tobie nie wiem [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, s. 59.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Tylko śmierć nas dzieli [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, 63.
 • Charakterystyka językowa polszczyzny bukowińskiej (na podstawie materiału zawartego w Słowniku), [w:] Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Słownik, pod red. E.Rzetelskiej-Feleszko, t. 2, Warszawa, s. 17- 42.
 • (Współpraca redakcyjna) Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku. Słownik, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, t. 2, Warszawa.
 • Ojczyzna ideologiczna profesora Kazimierza Feleszki, [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie/Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-române. Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava, s. 243-254
 • Monachium i Augsburg – czwartą areną Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania 2003”/München şi Augsburg – a patra arenă a Fesivalului Folcloric Internaţional Întâlniri Bucovinene 2003, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 10 (106), Suceava, s. 16-19 (współautor Zbigniew Kowalski).
 • Polska gwara Górali bukowińskich. Zarys problematyki, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne pod red. E. Wrocławskiej, J. Zieniukowej, Warszawa, s. 419-427.
 • Bukowina – „Europa w miniaturze”, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 9, Rzeszów, s. 173-180.
 • Profesor Kazimierz Feleszko – osobowość karpackiego pogranicza, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 9, Rzeszów, s. 238-242.
 • Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków, ss. 255. Rec.: 1. Elzbieta Wieruszewska, Półka z książkami, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 02 (101), 2003, s. 18-19. 2. Andrzej Wielocha, Helena Krasowska, Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków 2002, Biuletyn Towarzystwa Karpackiego nr 103, Warszawa, styczeń 2003, s. 10. 3. Magdalena Pokrzyńska, Helena Krasowska, Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne [w:] „Lud” t. LXXXVIII za rok 2004, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań-Warszawa-Wrocław 2004, s. 341-343. 4. Longin Graczyk, Krajobrazy bukowińskie, Sprawy Narodowościowe, z. 28, Warszawa 2006, s. 197.
 • Charakterystyka słownictwa weselnego w gwarze Górali bukowińskich zamieszkałych w Dolnych Piotrowcach, [w:] Polacy z Bukowiny, ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej pod red. Cz. Osękowskiego, Żary 2002, s. 187 – 194.
 • „Wspólnota w kulturze” – rzecz o bukowińskim fenomenie kulturowym, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 8, Rzeszów, s. 107-112.
 • Bibliografia prac Kazimierza Feleszki za lata 1965-2002, [w:] Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku pod red. A. Żora, t. 1, Warszawa, s. 191-200.
 • Obrzędy Bożego Narodzenia u Górali bukowińskich z Dolnych Piotrowiec/Obiceiuri de Crăciun la muntenii bucovineni din Pătrăuţii de Jos, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 12 (99), Suceava, s. 1-5.
 • Rodacy na Bukowinie [w:] Jaskółka festiwalowa. Magazyn XII Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów, s.35.
 • Вірність землі дитинства [w:] Буковина № 11, жовтень, Чернівці 2002 (wspomnienia o prof. K. Feleszce).
 • (Współpraca redakcyjna) Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku pod red. A. Żora, t. 1, Warszawa.
 • List do redakcji „Przeglądu Lubańskiego” [w:] Przegląd Lubański 12/94, Lubań Śląski 1994,(współautor Ola Krasowska).
 • Wieś Krasowskich [w:] Gazeta „Nowiny” 12.12. 1995, Rzeszów.
 • Helena Krasowska „Język polski na Bukowinie” praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. L. Bednarczuka, Rzeszów 1996.
 • Na Bukowinie Północnej [w:] Gazeta Lwowska, Nr 2 (142), Lwów 1997.
 • Teksty z Panki na Bukowinie, Studia nad polszczyzną kresową pod redakcją J. Riegera, t. IX, Warszawa, s. 213 – 214 (współautor Janusz Rieger).
 • Teksty z Bukowiny: przykład języka młodej inteligencji, Studia nad polszczyzną kresową pod redakcją J. Riegera, t. IX, Warszawa, s. 243 – 247 (współautor Janusz Rieger).
 • Charakterystyka zasobu leksykalnego w polszczyźnie bukowińskiej, [w:] Науковий вісник Чернівецького державного університету: словянська філологія, випуск 83, Чернівці 2000, s. 167-174.
 • Uwagi o sytuacji językowej w Pance, [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie? pod redakcją K. Feleszki, Warszawa-Piła, s. 327 – 332.
 • Kilka uwag o gwarze Górali bukowińskich w Dolnych Piotrowcach na Bukowinie północnej, [w:] Czadecka Ojcowizna pod red. K. Nowaka, Lublin, s. 125 – 130.
 • Teksty ze Starej Huty na Bukowinie północnej, [w:] Czadecka Ojcowizna pod red. K. Nowaka, Lublin, s. 131 – 135 (współautor O. Krasowska).
 • Przekład na język ukraiński: O Bukowinie. Razem czy oddzielnie? [przedmowa do:] O Bukownie. Razem czy oddzielnie? pod red. K. Feleszki, Warszawa, 11-13 + streszczenia wszystkich tekstów.
 • Przekład na język ukraiński: Czadecka Ojcowizna [przedmowa do:] Czadecka Ojcowizna pod red. K. Nowaka, Lublin, s. 159.
 • Skupiska Górali bukowińskich na północnej Bukowinie, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 7, Rzeszów, s. 111-121.
 • Opis gwary Górali bukowińskich zamieszkałych w Dolnych Piotrowcach na północnej Bukowinie, [w:] Aktualne problemy filologii słowiańskiej, www.orodzenie.org.ua, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Berdiańsku, Berdiańsk, 171 KB.

aktualności