21-03-2011

W marcu 2001r. brałam udział w konferencji Łużyczanie

 W marcu 2001r. brałam udział w konferencji Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie. Wygłosiłam referat Sytuacja socjolingwistyczna górali bukowińskich w Celinowacu (Bośnia i Hercegowina). Konferencja była bardzo udana i interesujaca.

aktualności