Aktualnośći

01.12.2020

Międzynarodowa współpraca naukowa w czasie w pandemii

Pomimo panującej od wiosny pandemii, zakazu wyjazdów i spotkań międzynarodowy zespół polsko-ukraiński nadal pracuje. Wynikiem tej wzorcowej współpracy jest wydana monografia autorstwa Heleny Krasowskiej, Lecha Aleksego Suchomłynowa i Piotra Syhedy Socjolingwistyczne kompendium, wyd. Polska Akademia Nauk, Kijów 2020, ss. 336. Książka wydana została dzięki finansowemu wsparciu Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.

01.12.2020

JĘZYKI MNIEJSZOŚCI

Ze wstępu
Problemy poruszane w niniejszym tomie nie wyczerpują złożonej problematyki mniejszości narodowych oraz ich skomplikowanych i wieloaspektowych problemów, związanych między innymi z językiem mniejszości, jego rolą w społeczeństwie oraz współzależności zjawisk językowych i struktury społecznej. Obserwowane przez nas zmiany historyczno-polityczne mają wpływ na życie różnych grup mniejszościowych, na tożsamość ich członków, a także na zmiany zachodzące wśród użytkowników języka […].

24.01.2019

Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina

Zgromadzone materiały są bezcennym dokumentem zmieniającej się rzeczywistości. Odsłaniają mechanizmy zmian, jakie dokonały się m.in. w okresie, który obejmuje pamięć rozmówców, przyczyny i następstwa tych zmian oraz ich wpływ na życie Polaków na badanym terenie (pojedynczych osób, rodzin, społeczności lokalnych, polskiej mniejszości). Znakomicie przedstawiony został również wpływ określonych wydarzeń historycznych, polityki i ideologii na losy „zwykłego człowieka”, a także na rolę języka polskiego w codziennej komunikacji, możliwości kontaktu z nim, uczenia się go.

aktualności