Aktualnośći

22.03.2017

25 lat wolnej Polski i Ukrainy – perspektywa akademicka – grudzień 2016

Projekt ten organizowany był z okazji ćwierćwiecza nawiązania w 1991 roku stosunków dyplomatycznych między Polską i Ukrainą. Organizatorami projektu byli: Ambasada RP w Kijowie, Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN.

17.12.2016

Wykłady w Łucku

Na przełomie października-listopada profesor Helena Krasowska poprowadziła wykłady z zakresu socjolingwistyki dla studentów polonistyki we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki w Łucku. Wykłady prowadzone były osobno dla pierwszego roku, osobno dla drugiego i osobno dla trzeciego.

17.12.2016

Klub Polski, Łuck – 3-11- 2016

Uczestnikami byli studenci polonistyki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polacy Łucka, pracownicy Konsulatu RP w Łucku. W części teoretycznej wykładu przedstawiono definicje takich pojęć jak: język, tożsamość, pogranicze oraz mniejszość narodowa. W dalszej części mówiono o Polakach na Ukrainie, o formach nauczania języka polskiego oraz jego obecności w masmediach.

aktualności