05-12-2014

Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”

W dniach 24-28 listopada miałam zaszczyt przebywać w Ostrogu. Akademia Ostrogska znajduje się w kompleksie składającym się z dawnego klasztoru oo. kapucynów, dawnej siedziby Ostrogskiego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego i nowych budynków.

Na prośbę Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziłam wykłady ze studentami wspólnego programu oraz wydziału stosunków międzynarodowych. Studenci rewelacyjni.

Pobyt rozpoczął się od spotkania z władzami tej uczelni, z profesorem Ihorem Pasicznykiem, rektorem Akademii, potem spotkania odbyły się z prorektorami, dziekanami, kierownikami poszczególnych wydziałów. Pobyt był wspaniały!

Podziękowania składam Eduardowi Balaszowowi, który troszczył się o mój pobyt i naukowy i rekreacyjny.

Mam nadzieję, że kiedyś w to miejsce jeszcze wrócę!

aktualności