18-06-2012

Ukazała się książka "Polacy na południowo-wschodniej Ukrainie"

Ukazała się książka "Polacy na południowo-wschodniej Ukrainie", praca nad którą trwała od 2006-2007 roku. Niezmiernie się cieszę, że będę mogła chwilę odpocząć, aby znów podjąć kolejne wezwanie. Drogim czytelnikom polecam, wydaje się ciekawe rozdziały książki nie tylko dla językoznawców, ale także historycy, socjolodzy, kulturoznawcy znajdą coś ciekawego dla siebie.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do ostatecznej wersji książki serdecznie dziękuję. Zwłaszcza Andrzejowi Cedrze, Joannie Pomorskiej oraz Oficynie Drukarskiej, z której książka wyszła w ostatecznej wersji. Spis treści

Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Warszawa 2012

Do nabycia jest między innymi w: http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia/

aktualności