11-12-2015

Wykłady w Łucku/UKRAINA

W dniach 18-29 listopada 2015 roku wygłosiła wykłady we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki w Łucku z zakresu najważniejszej terminologii socjolingwistycznej. Słuchaczami wykładów byli studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku Filologii Słowiańskiej.

Poniżej list z podziękowaniami z Łucka z dnia 30.11.2015

Szanowna pani Dyrektor Anna Zielińska,
w imieniu nauczycieli akademickich Katedry Filologii Słowiańskiej oraz studentów kierunku "Polski język a literatura" Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki (Łuck, Ukraina) z całego serca dziękuję Instytutu Slawistyki PAN, osobiście pani Dyrektor za wsparcie w organizacji wykładów pani profesor Heleny Krasowskiej na naszej uczelni. Materiał zaprezentowany przez p. profesor pozwolił przyszłym polonistom zapoznać się i głębiej zbadać aktualne zagadnienia polskiego językoznawstwa, inspirował do napisania prac badawczych, założenia kółka naukowego. Wykłady wygłoszone przez p. profesor wywarły ogromne wrażenie na studentów, którzy zapoznali się z europejską metodyką prowadzenia zajęć, poznali dużo nowego i pożytecznego z zakresu socjolingwistyki. Bardzo byśmy chcieli, żeby nasza współpraca z panią profesor została kontynuowana. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej polonistyki.
Z poważaniem,
Docent Katedry Filologii Słowiańskiej
Julia Wasejko

Za umożliwienie spotkań z młodzieżą akademicką w Łucku składam podziękowania Dyrektorowi Studium Europy Wschodniej Janowi Malickiemu oraz Konsulowi RP w Łucku Krzysztofowi Sawickiemu. Za wszystkie rozmowy oraz wsparcie dziękuję Pani Julii Wasejko oraz Panu Konsulowi Markowi Zapórowi.

aktualności