Aktualnośći

11.12.2015

Wykłady w Łucku/UKRAINA

W dniach 18-29 listopada 2015 roku wygłosiła wykłady we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki w Łucku z zakresu najważniejszej terminologii socjolingwistycznej. Słuchaczami wykładów byli studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku Filologii Słowiańskiej.

19.04.2015

Kijów-Stanisławów – gościnne wykłady

Początek kwietnia 2015 roku spędziłam w Kijowie. Ze względu na to, że Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” zorganizował dla studentów drugiego roku historii wykład na temat: Kultura na pograniczu kultur, który miałam zaszczyt poprowadzić. Wykład odbył się 2 kwietnia w Centrum Polskich i Europejskich Studiów im. Jerzego Giedroycia.

19.04.2015

Mniejszość Polska w Donbasie, Studium Europy Wschodniej

Temat Polaków w Donbasie stał się szczególnie w centrum zainteresowań polskiego społeczeństwa pod koniec grudnia 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku. Jak wiadomo w styczniu 178 osób deklarujących się jako Polacy z Donbasu zostali przywiezieni do Polski na Mazury. Transport został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o czym szeroko podają środki masowego przekazu.

aktualności